Een nutteloos bouwwerk

Folly betekent eigenlijk dwaasheid. Een folly is dan ook een bouwwerk dat met opzet nutteloos is en alleen ter decoratie dient. In vroeger tijden werden ze gebouwd ter verfraaiing van landschapstuinen. Hoe de folly op de Stonefarm tot stand kwam tonen u de volgende 28 foto's.

En Tinus zag dat het goed was