Welkom » In de media » DvhN-zomerbijlage 2019

Het Dagblad van het Noorden wil aandacht besteden aan het 35-jarig jubileum van "Het Tuinpad op".

De Stonefarm hoort bij de eerste deelnemers. In de zomerbijlage van de krant (waarschijnlijk op 3 augustus 2019) wordt daar aandacht aan besteed. Na die datum zal er hier wel een reproductie van het artikel te vinden zijn.